י' שבט - שביעי לראשון - משה ואברהם היתרון והדמיון!

נבנה ע"י WebEmpire