תניא פרק לב חלק ב' "כל התורה כולה על רגל אחת!"

נבנה ע"י WebEmpire