שיעורים בספר התניא שיעור 29 פרק יד' חלק ראשון "קיים את השבועה ותעלה בדרגה!"

נבנה ע"י WebEmpire