הנפש מתאחדת עם אלוקות, מתי וכיצד? שיעור בספר התניא פרק כג' חלק רביע

נבנה ע"י WebEmpire