שיעורים בספר התניא שיעור 27 פרק יג' חלק ראשון - "ה' עומד לימינך"

נבנה ע"י WebEmpire